Anglès – Beginner

Informació

Són classes interactives que tenen com a objectiu fer parlar l’alumnat perquè pugui millorar la seva comunicació en anglès. Els continguts gramaticals i vocabulari es presenten d’una manera entenedora i accessible. A més, també es posa èmfasi en les comprensions auditiva (LISTENING), lectora (READING) i escrita (WRITING). Les classes s’imparteixen 100% en anglès, tot i que també es posa èmfasi en com traduir del català a l’anglès fidelment.

Detalls de la classe

Dimecres 17.00 a 18.30 h
9 de gener al 20 de març - 10 Classes
Socis €46,50
Centre cívic Sant Joan

Localització