Anglès

Són classes interactives que tenen com a objectiu fer parlar l’alumnat perquè pugui millorar la seva comunicació en anglès.

Els continguts gramaticals i vocabulari es presenten d’una manera entenedora i accessible. A més, també es posa èmfasi en les comprensions auditiva (LISTENING), lectora (READING) i escrita (WRITING).

Les classes s’imparteixen 100% en anglès, tot i que també es posa èmfasi en com traduir del català a l’anglès fidelment.


HORARI

ANGLÈS A1 (BEGINNER)
MANEL ALPUENTE IMPARTEIX EL CURS
INICI: 13 D’ABRIL – 22 DE JUNY
DIA: DIJOUS
DURADA: 11 CLASSES
HORA: DE 19.00 A 20.30 h
PREU TRIMESTRAL: SOCI/A 65 € NO SOCI/A 74 €

ANGLÈS A2 (ELEMENTARY)
MANEL ALPUENTE IMPARTEIX EL CURS
INICI: 12 D’ABRIL – 21 DE JUNY
DIA: DIMECRES
DURADA: 11 CLASSES
HORA: DE 9.30 A 11.00 h
PREU TRIMESTRAL: SOCI/A 65 € NO SOCI/A 74 €

ANGLÈS B1 (PET)
MANEL ALPUENTE IMPARTEIX EL CURS
INICI: 12 D’ABRIL – 21 DE JUNY
DIA: DIMECRES
DURADA: 11 CLASSES
HORA: DE 11.15 A 12.45 h
PREU TRIMESTRAL: SOCI/A 65 € NO SOCI/A 74 €